Helsepedagogikk

Kurs, 28.10, 29.10 og 11.11 - 2015, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Målet er at deltakerne skal få økt kunnskap om hvordan helsepersonell som medvirker i pasient- og pårørendeopplæring blir dyktige til å legge til rette for læring og mestring

​Kurset går over tre dager. Målet er at deltakerne skal få økt kunnskap om hvordan helsepersonell som medvirker i pasient- og pårørendeopplæring blir dyktige til å legge til rette for læring og mestring, formidle kunnskap, planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteten, sidestille fagkompetanse og brukererfaring og tilrettelegge for brukermedvirkning.

Når og hvor

Tid
28.10, 29.10 og 11.11 - 2015
Sted
Kunnskapssenteret
Sted: KS 12, Tid: kl. 9-15
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med LMS-ene på St.Olavs Hospital 
Kontakt
Siv Hege Forbord
e-post: siv.hege.forbord@stolav.no 
tlf: 72 57 46 33
 

Kursinvitasjon helsepedagogikk 2015.pdf

Kursprogram Helseped 2015.pdf

  • Kursavgift: kr 1200. Lunsj er inkludert.
  • For ansatte ved St. Olavs Hospital: kr 600 inkludert lunsj.
  • Påmeldingsfrist 9. oktober 2015 (bindende påmelding!)
  • Maks antall deltakere er begrenset til 20.

Eventuelle spørsmål og påmelding sendes til

Siv.Hege.Forbord@stolav.no

Husk å oppgi fullt navn og fakturaadresse!