Helsepedagogikk

Kurs , LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Målet er at deltakerne skal få økt kunnskap om hvordan helsepersonell som medvirker i pasient- og pårørendeopplæring blir dyktige til å legge til rette for læring og mestring.

Kurset går over tre dager. Målet er at deltakerne skal få økt kunnskap om hvordan helsepersonell som medvirker i pasient- og pårørendeopplæring blir dyktige til å legge til rette for læring og mestring, formidle kunnskap, planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteten, sidestille fagkompetanse og brukererfaring og tilrettelegge for brukermedvirkning.

Neste kurs planlegges i løpet av våren 2018.

Når og hvor

Sted
Øya
Sted varierer fra kurs til kurs. Nærmere informasjon kommer når kursdatoene er klare.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
 
Kontakt
Siv Hege Forbord
LMS-koordinator på lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner

e-post: siv.hege.forbord@stolav.no 
tlf: 72 57 46 33
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.