Gynekologisk kreft, kurs om "Hverdagen etter behandling av gynekologisk kreft"

Kurs, Kurset arrangeres fortløpende etter behov, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Lærings- og mestringskurs for pasienter og deres pårørende. Kurset går over en dag.

Gjennom undervisning, veiledning og gruppesamtaler er målet at deltakerne skal få økt kunnskap om gynekologisk kreft og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordringer. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon mulige bivirkninger etter behandling og tips i forhold til hverdagsmestring.

Kurset arrangeres forløpende ved behov.

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om dette er aktuelt, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset (www.pasientreiser.no)

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
Kurset arrangeres fortløpende etter behov
Sted
1902-bygget
Lærings- og mestringssenteret, 1. etg. i venstre fløy, 1902-bygget
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Seksjon for gynekologisk kreft 
Innlegg fra
Fysioterapeut, sykepleier og sexolog 
Kontakt
Påmelding til LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner på tlf. 72 57 13 03 innen 10.10.16.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: randi.presthus@stolav.no
 

Aktuelle tema:

  • mulige bivirkninger etter behandling
  • tips i forhold til hverdagsmestring
  • inkontinens og bekkenbunnstrening
  • sex og samliv