Gruppetilbud (SIBS) for søsken og foreldre, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, Lærings- og mestringssenteret BUP

Gruppetilbud for søsken og foreldre til pasienter med ADHD, atferdsvansker, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom og andre tics-forstyrrelser, bipolar lidelse, tvang, psykose, schizofreni, spiseforstyrrelser. Alderen på søsken er 8-16 år.

SIBS er forkortelse for siblings -engelsk ord for søsken. Forskningsprosjekt i samarbeid med Universitet i Oslo. 

Gruppetilbudet startet opp i september 2020. 

 

 

Når og hvor

Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, BUP
 
Medarrangør

Hovedarrangør: Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon
Koordinator i BUP, Inger Marie Opøien
Tlf: 72 82 22 03
Epost: inger.marie.opoien@stolav.no

Prosjektleder, Krister Fjermestad
Epost: kristefj@uio.no

Forskningskoordinator, Stian Orm
Epost: stianorm@student.sv.uio.no
 

Kursdatoer i 2020

Ingen kursdato er bestemt.

Dato:

Påmeldingsfrist:

Praktisk informasjon

2 samlinger à 3 timer. På ettermiddag/kveld. 

Se program:

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

Gruppeopplegget består av 2 dager med en ukes mellomrom, varighet ca. 3 timer begge dagene. En forelder deltar sammen med barnet (samme forelder hver gang).

SIBS-manualen består av 5 økter:

  • Introduksjon, bli kjent
  • Gruppesamtale søsken og foreldre hver for seg og sammen - tema diagnose
  • Gruppesamtale søsken og foreldre hver for seg og sammen - tema følelser

Mål

Målsetting med kurset er å bedre kommunikasjonen mellom foreldre og søsken. Barnet/ungdommen skal få mulighet til å snakke om søskens diagnose og om sine følelsesmessige opplevelser tilknyttet søsken sammen med andre barn og sine foreldre. Foreldrene får trening i å snakke med barnet/ungdommen om det å være søsken.

Kursoversikt ved St. Olavs hospital

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

SIBS - Søskenprosjektet

Fant du det du lette etter?