Gruppetilbud (SIBS) for søsken og foreldre, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

 

Lærings- og mestringssenteret har tidligere arrangert søskengrupper. Dette tilbudet erstattes av forskningsprosjektet SIBS (forkortelse for det engelske ordet Siblings - søsken).

Gruppetilbudet er rettet mot søsken og foreldre til pasienter med nevroutviklingsforstyrrelser (f.eks. ADHD, Tourettes Syndrom, Autismespekterforstyrrelser). Alderen på søsken er 8-16 år.

Nærmere informasjon om SIBS og påmelding vil komme etterhvert.


 

 

 

Når og hvor

Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk
 
Kontaktinformasjon
Spørsmål om gruppetilbudet kan rettes til:
Inger Marie Opøien, tlf. 72 82 22 03 eller inger.marie.opoien@stolav.no
 
Mer informasjon
inger.marie.opoien@stolav.no  

Fant du det du lette etter?