Good Clinical Practice - ICH GCP

Kurs, 11.11.2019, Klinisk forskningsenhet (CTU)

Kurset blir tilbudt utprøvere/forskere og alle helsefaggrupper som trenger økt kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre intervensjonsstudier/kliniske studier.

Når og hvor

Dato
11.11.2019 
Klokkeslett
08:00-15:00
Sted
Kunnskapssenteret
Seminarrom KS11 ligger i første etasje i Kunnskapssenteret.
 
Arrangør
Klinisk forskningsenhet (CTU)
Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU 
Kontaktinformasjon
Ann Jorunn Sandstå
E-post: ann.j.sandsta@ntnu.no
 
Illustrasjonsbilde av en rygg og en PC skjerm

Hensikt/ kursinnhold

  • Kurset imøtekommer regulatoriske krav til kunnskap om ICH GCP - retningslinjer for Good Clinical Practice, for kliniske legemiddelutprøvinger.
  • Kurset vil gi innføring i lov- og regelverk som regulerer kliniske studier og legemiddelutprøvinger spesielt.
  • Hovedutprøver/prosjektleder er ansvarlig for at alle utprøvere og øvrige studiemedarbeidere som skal være involvert i studien har dokumentert GCP - kompetanse.
  • Helseforskningsloven stiller krav til kvalitetssikring og kvalitetskontroll av studier. Kurset vil derfor være nyttig for forskere og studiemedarbeidere som driver med andre typer studier.
  • Kurset vil fokusere på kvalitetssikring av planlegging og gjennomføring av kliniske studier og innhenting og kvalitetssikring av forskningsdata.
  • Kurset vil også gi innføring i rutiner for forskning som gjelder ved NTNU/St. Olavs hospital.

Målgruppe

Forskere/utprøvere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere, og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier.

Påmelding (frist 04.11.19)

Send e-post til Ann Jorunn Sandstå ved Klinisk forskningsenhet Midt-Norge. Frist for påmelding er 4. november!

E-post: ann.j.sandsta@ntnu.no

Kursavgift

Kurset er gratis for ansatte i Helse Midt-Norge og NTNU.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.