God pasientkommunikasjon

Fagseminar , 21.09.2017 , Kvalitet

St. Olavs hospital setter fokus på god pasientkommunikasjon.
God kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell bidrar til sikrere diagnostikk og behandling, bedre etterlevelse av pasientforløpet og redusert risiko for uønskede hendelser og pasientskader. Vi tror også det fører til mer fornøyde pasienter og ansatte. 

St. Olavs hospital vil sammen med Brukerutvalget styrke pasienter og pårørendes mulighet til å påvirke sikkerhet rundt egen behandling og bygge en kultur hvor helsepersonell oppfordrer til å stille de spørsmål man har.

I uke 38 gjennomfører St. Olavs hospital informasjonskampanjen «Bare spør».

I den anledning inviteres helsepersonell og andre med interesse for temaet til fagsamling.

Program:

14.15-14.25: Hvorfor kampanje – resultater fra brukerundersøkelsen. Kvalitetssjef Merete Blokkum, St. Olavs hospital

14.25-15.10: Etikk, holdninger og kommunikasjon. Cathrine Bang Hellum, sykehushumanist, Prestetjenesten St. Olavs hospital 

15.30-15.50: God pasientkommunikasjon med pasientens øyne. Brukerrepresentant Arne Lyngstad, Regionalt Brukerutvalg

15.50-16.10: God pasientkommunikasjon fra helsepersonellperspektivet. Avdelingssjef Torbjørn Dahl, Kirurgisk klinikk, leder Klinisk etikkutvalg St. Olavs hospital

Merk at det arrangeres to like dager i uke 38. Samme innhold presenteres samme sted tirsdag 19. september klokken 12.15-14.10.

For personer som ikke kan delta på foredragene, vil hele fagdagen strømmes på nett.

Når og hvor

Dato
21.09.2017 
Klokkeslett
14:15-16:10
Sted
Gastrosenteret
GSU1, underetasje.
 
Arrangør

 
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.