Frokostseminar: Varsling og melding av skade og ulykker

Fagseminar, 23.08.2017, Arbeidsmedisinsk avdeling

Dagens tema er varsling og melding av skade og ulykker. Hva er arbeidsgivers plikter og BHT sin rolle?

Bedriftshelsetjenesten bistår virksomhetene i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og en av hovedoppgavene er å bistå bedriftene med å identifisere risikoforhold og foreslå tiltak. Til tross for fokus på ulykkesforebyggende arbeid, skjer det skader og ulykker. På dette frokostseminaret fokuseres det på arbeidsgivers plikter og BHT sin rolle ved skader og ulykker og med relevante eksempler fra BHT.

Ansvarlig

Tor Erik Danielsen, Overlege Arbeidstilsynet 

Tidspunkt

kl 8.15-8.40: Registrering og enkel frokostservering
Kl 8.45 – kl 10.30: Faglig program

Sted

St. Olavs hospital, Kunnskapssenteret. 1etg., rom KS12
Enkel servering samme sted.

Påmelding

Frokostseminaret er gratis, men på grunn av bestilling av mat og begrenset med plass må man melde seg på. Påmeldingsfrist 21.08.2017.

Påmelding til følgende e-post adresse:
liv.rodal@stolav.no

Mer informasjon om frokostseminarene

Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital arrangerer Frokostseminar for bedriftshelsetjenester og andre interesserte. Målet er å formidle relevant kunnskap og informasjon. Vi har som mål å gjennomføre to frokostseminar per semester. Dato og tema vil bli annonsert på vår hjemmeside. Ta gjerne kontakt om dere har ønsker eller forslag til tema.

Kommende frokostseminar

Neste frokostseminar blir i oktober/november 2017 med tema Audiometri.

Målgruppe

Alle i BHT som utfører, tolker og/eller vurderer audiometri og tema er satt opp etter ønske fra HMS-rådgivere i en bedriftshelsetjeneste. Vi vil fokusere på følgende:

• Praktisk gjennomføring/ utførelse av audiometri
• Kriterier for audiometri med god kvalitet
• De vanligste «feilene» som gir dårlig kvalitet
• Hvordan tolke/vurdere audiometri

 
 

Forkostseminar høst 2017

Når og hvor

Dato
23.08.2017 
Klokkeslett
08:15-10:30 
Sted
Kunnskapssenteret
1etg., rom KS12
 
Arrangør
Arbeidsmedisinsk avdeling
Arbeidsmedisinsk avdeling og Audiografer fra Høresentralen, ØNH Poliklinikk på St. Olavs Hospital. 
Kontakt
For påmelding og spørsmål kontakt
Liv Bjerke Rodal 
telefon 72 82 45 09/ 72 82 13 14
e-post: Liv.rodal@stolav.no
Påmeldingsfrist er 02.05.2017