Frokostseminar: Spirometri i BHT

Fagseminar, 16.03.2017, Arbeidsmedisinsk avdeling

Dette er et seminar for alle i BHT som utfører, tolker og/eller vurderer spirometri tema er satt opp etter ønske fra HMS-rådgivere i en bedriftshelsetjeneste

Vi vil fokusere på følgende:
· Praktisk gjennomføring/ utførelse av spirometri
· Kriterier for spirometri med god kvalitet
· De vanligste «feilene» som gir dårlig kvalitet
· Hvordan tolke/vurdere spirometriresultat
· Når gir spirometriverdier behov for oppfølging/ legevurdering

Tidspunkt:
kl 8.15-8.40: Registrering og enkel frokostservering
Kl 8.45 – kl 10.30: Faglig program


Sted:

St. Olavs hospital, 1902-bygget, 2. etg.
Frokost i østfløya i lokalene til Arbeidsmedisinsk avdeling 
Faglig program i vestfløya, seminarrom 02S21.

Påmelding:
Frokostseminaret er gratis, men på grunn av bestilling av mat og begrenset med plass må man melde seg på. Påmeldingsfrist er 14.03.2017. Påmelding til følgende e-post adresse:
liv.rodal@stolav.no

Mer informasjon om frokostseminarene:
Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital arrangerer Frokostseminar for bedriftshelsetjenester og andre interesserte. Målet er å formidle relevant kunnskap og informasjon. Vi har som mål å gjennomføre to frokostseminar per semester. Dato og tema vil bli annonsert på vår hjemmeside. Ta gjerne kontakt om dere har ønsker eller forslag til tema.

Frokostseminarene vår 2017.pdf

Når og hvor

Dato
16.03.2017 
Klokkeslett
08:15-10:30 
Sted
1902-bygget
  
Arrangør
Arbeidsmedisinsk avdeling
 
Kontakt
For påmelding og spørsmål kontakt
Liv Bjerke Rodal 
telefon 72 82 45 09/ 72 82 13 14
e-post: Liv.rodal@stolav.no   
Påmeldingsfrist er 14.03.2017