Frokostseminar: Audiometri i bedriftshelsetjenesten

Fagseminar, 29.11.2017, Arbeidsmedisinsk avdeling

Målgruppe: Alle i bedriftshelsetjenesten som utfører, tolker og/eller vurderer audiometri. Tema er satt opp etter ønske fra HMS-rådgivere i en bedriftshelsetjeneste.

Innhold

Vi vil fokusere på følgende:

* Praktisk gjennomføring/utførelse av audiometri
* Kriterier for audiometri med god kvalitet
* De vanligste "feilene" som gir dårlig kvalitet
* Hvordan tolke/vurdere audiometri

Foredragsholder

Kenneth Ervik, Audiograf fra Høresentralen ved ØNH Poliklinikk på St. Olavs Hosptial

Tidspunkt

kl 8.15-8.40: Registrering og enkel frokostservering
Kl 8.45 – kl 10.30: Faglig program

Sted

St. Olavs hospital, 1902-bygget, 2. etg.
Arbeidsmedisinsk avdeling, Rom 02S21   
Frokost i østfløyen og seminaret i vestfløyen

Påmelding

Frokostseminaret er gratis, men på grunn av bestilling av mat og begrenset med plass må man melde seg på. Påmeldingsfrist 27.11.2017.

Påmelding til følgende e-post adresse:
liv.rodal@stolav.no

Mer informasjon om frokostseminarene

Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital arrangerer Frokostseminar for bedriftshelsetjenester og andre interesserte. Målet er å formidle relevant kunnskap og informasjon. Vi har som mål å gjennomføre to frokostseminar per semester. Dato og tema vil bli annonsert på vår hjemmeside. Ta gjerne kontakt om dere har ønsker eller forslag til tema.

Frokostseminar 2017-2018.pdf

Kommende frokostseminar

Neste frokostseminar blir i 29.01.2018 med tema Arbeidstilsynets mål og strategi med vekt på blant annet: 
* Arbeidstilsynets fokusområder for 2018 og fremover
* Arbeidsmiljølovens krav i lys av Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell
* Krav til risikovurderinger og planer for tiltak
* Hva ser Arbeidstilsynet etter?
Foredragsholder: Harald Gran, tilsynsleder ved Arbeidstilsynet Midt-Norge

27.04.2018 arrangeres det frokostseminar om verneutstyr tilknyttet støy og hørsel. Foredragsholder er Odd Pettersen fra Sintef

Når og hvor

Dato
29.11.2017 
Klokkeslett
08:15-10:30
Sted
1902-bygget
2. etg. Arbeidsmedisinsk avdeling, Rom 02321   
Frokost i østfløyen og seminaret i vestfløyen
 
Arrangør
Arbeidsmedisinsk avdeling
Arbeidsmedisinsk avdeling og Audiografer fra Høresentralen, ØNH Poliklinikk på St. Olavs Hospital. 
Kontaktinformasjon
For påmelding og spørsmål kontakt
Liv Bjerke Rodal 
telefon 72 82 45 09/ 72 82 13 14
e-post: Liv.rodal@stolav.no
Påmeldingsfrist er mandag 27.11.2017


  
 
Fant du det du lette etter?