Frokostseminar: Åndedrettsvern og masketetthetstesting

Fagseminar, 04.05.2017, Arbeidsmedisinsk avdeling

Dagens tema omhandler åndedrettsvern og masketetthetstesting med Portacount- instrumentet.

I henhold til lovverket skal personlig verneutstyr velges slik at det passer personen som skal bruke det, passer til det arbeidet som skal utføres og beskytter mot uønskede påvirkninger. BHT bistår bedrifter med rådgivning og undervisning om personlig verneutstyr og det er derfor av avgjørende betydning at BHT har personell med oppdatert kunnskap om krav og egenskaper til ulike typer personlig verneutstyr.


Åndedrettsvern kommer i mange ulike varianter: fluktmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre, filtrerende halvmasker, motorassistert åndedrettsvern og luftforsynt åndedrettsvern. I tillegg finnes ulike partikkel- og gassfiltre. Frokostseminaret vil omhandle egenskaper og krav til de ulike typer åndedrettsvern og filtre og hva de kan beskytte mot. Masketetthetstesting med Portacount instrumentet vil bli demonstrert, og vi vil dele erfaringer fra masketetthetstesting med ulike FFP3 modeller.
Foredragsholder er Solveig Føreland, sertifisert yrkeshygieniker ved Arbeidsmedisinsk avdeling.

Tidspunkt:
kl 8.15-8.40: Registrering og enkel frokostservering
Kl 8.45 – kl 10.30: Faglig program

Sted:
St. Olavs hospital, 1902-bygget, 2. etg.
Frokost i østfløya i lokalene til Arbeidsmedisinsk avdeling 
Faglig program i vestfløya, seminarrom 02S21.

Påmelding:
Frokostseminaret er gratis, men på grunn av bestilling av mat og begrenset med plass må man melde seg på. Påmeldingsfrist 02.05.2017. Påmelding til følgende e-post adresse:
liv.rodal@stolav.no

Mer informasjon om frokostseminarene:
Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital arrangerer Frokostseminar for bedriftshelsetjenester og andre interesserte. Målet er å formidle relevant kunnskap og informasjon. Vi har som mål å gjennomføre to frokostseminar per semester. Dato og tema vil bli annonsert på vår hjemmeside. Ta gjerne kontakt om dere har ønsker eller forslag til tema.

Frokostseminar vår 2017.pdf 

Når og hvor

Dato
04.05.2017 
Klokkeslett
08:15-10:30 
Sted
1902-bygget
  
Arrangør
Arbeidsmedisinsk avdeling
 
Kontakt
For påmelding og spørsmål kontakt
Liv Bjerke Rodal 
telefon 72 82 45 09/ 72 82 13 14
e-post: Liv.rodal@stolav.no
Påmeldingsfrist er 02.05.2017