Fredagsforelesninger psykisk helsevern

 
Fredagsforelesninger høsten 2021
Fredag 27. august
Generelt om traumer
Inger Jepsen, RVTS
Rådgiver, prosjektkoordinator og Psykiatrisk ergoterapeut ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt.
Fredag 24. september
Prolonged Exposure
Tina Haugen, Nidaros DPS
Psykologspesialist ved Regional enhet for traumebehandling (REFT) ved Nidaros DPS, og har vært fagkonsulent for oversettelsen av boken «PTSD – Emosjonell prosessering av traumatiske erfaringer»

Fredag 15. oktober
Stabilisering og regulering. Kroppen som ressurs i traume-behandling

Marianne Jensen, Tiller polikl. Byåsen, Nidelv DPS
Spesialfysioterapeut

Ingunn Brønstad, Tiller polikl. Heimdal, Nidelv DPS
Spesialfysioterapeut
Fredag 29. oktober

Intensiv behandling for PTSD

Trude Brynhildsvoll Auren, Nidaros DPS
Psykologspesialist ved Regional enhet for traumebehandling (REFT) ved Nidaros DPS.


Julie Rendum Klæth, Nidaros DPS
Psykologspesialist ved Regional enhet for traumebehandling (REFT) ved Nidaros DPS

Fredag 26. november
Narrativ eksponeringsterapi
Håkon Stenmark, RVTS
Rådgiver og psykologspesialist ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt. Hans fagområder er klinikk for flyktningehelse, traumer og tortur; psykososialt arbeid i kriseområder; tortur; traumatisk stress; tvungen migrasjon; veteraner.

 

Fant du det du lette etter?