Fredagsforelesninger psykisk helsevern

 
Fredagsforelesninger Våren 2022
Fredag 25. mars
Fødselsdepresjon
Magnhild Singstad Høivik
Overlege og forsker v/Nidelv DPS

Fredag 29. april
Behandling av moderat og alvorlig depresjon med vekt på biologiske behandlingsmetoder
Dagfinn Green
Overlege v/St. Olavs hospital

Fredag 20. mai
Praktisk tilnærming til depresjon og angst

Svein Haseth
Psykologspesialist
OCD-teamet, Nidaros DPS

 

Fant du det du lette etter?