Fatigue, kronisk utmattelsessyndrom etter kreft. Lærings- og mestringskurs

To eller tre dagers pasientopplæring for deg som, i forbindelse med kreftsykdom eller kreftbehandling, opplever vedvarende økt tretthet/utmattelse fysisk og/eller mentalt. Pårørende er velkomne til å delta.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.


Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse Læring og mestring, St. Olavs hospital

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:

St. Olavs hospital
Rehabiliteringsklinikken
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kursene våre varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med deg matpakke til lunsjen.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 375,- ). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

  • Å leve med fatigue
  • Når livet blir snudd på hodet
  • Aktivitet og hverdagsliv
  • Hva vet vi om fysisk aktivitet og trening ved fatigue?
  • Avspenning
  • Arbeid og sosiale konsekvenser
  • Erfaringsutveksling

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av brukerinnlegg og undervisning fra helsepersonell, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Kreftforeningen

Les mer om fatigue etter kreft på www.helsenorge.noMatoppskrifter ved kreft


Fant du det du lette etter?