Fatigue, kronisk utmattelse. Lærings- og mestringskurs

Kurs, 31.03.2020-01.04.2020, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som, i forbindelse med kreftsykdom eller kreftbehandling, opplever vedvarende økt tretthet/utmattelse fysisk og/eller mentalt.

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog. Pårørende er velkommen til å delta.

Aktuelle tema

  • Å leve med fatigue
  • Hva sier forskningen?
  • Når livet blir snudd på hodet
  • Aktivitet og hverdagsliv
  • Hva vet vi om fysisk aktivitet og trening ved fatigue?
  • Avspenning
  • Arbeid og sosiale konsekvenser
  • Erfaringsutveksling

Tid

Kurset arrangeres fortløpende ved behov fire ganger i året. 
Neste kurs er planlagt 31. mars til 1. april 2020.

Kurskostnad

Kurset koster kr. 351,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med på første kursdag.

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

 Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.


Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
31.03.2020-01.04.2020 
Klokkeslett
09:30-13:45
Sted
Revmatismehuset
Vardesenteret ligger i Mauritz Hansens gt. 1, ved siden av Pasienthotellet
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Kreftklinikken og Vardesenteret 
Innlegg fra
Lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
72 57 13 03 for spørsmål og påmelding (lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner)

Kursanvarlige: hege.nervik.almli@stolav.no og lene.hovde@stolav.no
 
Fant du det du lette etter?