Fatigue, kronisk utmattelse. Lærings- og mestringskurs

Kurs, 23.11.2017-24.11.2017, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som, i forbindelse med kreftsykdom eller kreftbehandling, opplever vedvarende økt tretthet/utmattelse fysisk og/eller mentalt.

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog. Pårørende er velkommen til å delta

Aktuelle tema

  • Å leve med fatigue
  • Hva sier forskningen?
  • Når livet blir snudd på hodet
  • Aktivitet og hverdagsliv
  • Hva vet vi om fysisk aktivitet og trening ved fatigue?
  • Avspenning
  • Arbeid og sosiale konsekvenser
  • Erfaringsutveksling

Tid

Kurset arrangeres fortløpende ved behov fire ganger i året.
To nye kurs er planlagt høsten 2017:

  • 19.10 og 20.10
  • 23.11 og 24.11

Kurskostnad

Kurset koster kr. 345,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med på første kursdag.

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For påmelding: ring 72 57 13 03

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset. Henvisningen må inneholde diagnose.
Ta med henvisningen første kursdag eller send den til: Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim

 

Når og hvor

Dato
23.11.2017-24.11.2017 
Klokkeslett
09:30-13:45 
Sted
Revmatismehuset
Vardesenteret ligger i Mauritz Hansens gt. 1, ved siden av Pasienthotellet
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Kreftklinikken og Vardesenteret 
Innlegg fra
Lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og brukerrepresentant 
Kontakt
72 57 13 03 for spørsmål og påmelding (lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner)

Kursanvarlige: hege.nervik.almli@stolav.no og lene.hovde@stolav.no