Fast Track-seminar "Forebygging av komplikasjoner i effektive pasientforløp"

Fagseminar, 09.05.2019-10.05.2019, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer

 

8248739295_1e33b4640d_z.jpg

Vi takker alle deltakere og foredragsholdere for at dere bidro til et flott og engasjerende seminar!

Om seminaret

På Ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital har vi i flere år arrangert nasjonale seminar hvor effektive pasientforløp har vært på agendaen. I år hadde seminaret fokus på forebygging av komplikasjoner og spesielt infeksjoner. Ortopedisk avdeling fikk sykehusets forbedringspris 2018 for sitt arbeid med forebygging av infeksjoner.

Torsdag 9. mai var viet til infeksjonsforebyggende arbeid; på operasjonsstua, på sengepost og optimalisering av pasienter.

Fredag 10. mai ble seminaret delt i to parallelle sesjoner:

  1. Pasientforløp for hoftebruddpasienter, mer spesifikt om den nye ortogeriatrimodellen som er tatt i bruk ved Ortopedisk avdeling. Vi fikk høre om alle ledd i behandlingskjeden.
  2. Pasientforløp for hofte- og kneprotesepasienter. Vi hadde fokus på forhold som er med på å redusere liggetid, som smertelindring, forebygging av komplikasjoner og oppfølging etter utskrivelse.

Programmet hadde et tverrfaglig fokus med innlegg fra ortopeder, geriatere og anestesileger, sykepleiere fra operasjon og sengepost og fysioterapeuter.

Presentasjoner

Torsdag 9. mai

Overvekt, fedme og diabetes i Norge: nye tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Bjørn Olav Åsvold, forsker HUNT, NTNU)

Overvekt, fedme og sukkersyke - risikofaktorer for postoperative infeksjoner? (Tina Strømdal Wik, seksjonsleder ortopedisk avdeling, St. Olav)

Ortopedisk operasjonsstue - hvordan vi gjør det på Ullevål (Tuva Oltedal, Ullevål Sykehus)

Ortopedisk operasjonsstue - hvordan vi gjør det på St. Olavs hospital (Randi Sand, seksjonsleder operasjon, ortopedisk avdeling, St. Olav)

Forebygging av postoperative infeksjoner på sengeposten (Cecilie Lund Murray, pasientsikkerhetssykepleier og Bente Mælan, smittevernskonsulent, ortopedisk avdeling, St. Olav)

Antibiotikaprofylakse (Trine Fresvig, seksjonsleder ortopedisk avdeling, St. Olav)

Insidens og prevalens av postoperative infeksjoner - hva skal vi måle? (Olav Foss, seksjonsleder forskningssenteret, St. Olav)

Infiserte hemiproteser (Marianne Westberg, seksjonsleder ortopedisk avdeling, Ullevål Sykehus)

Postoperative infeksjoner hos geriatriske pasienter (Ken Klaussen, overlege geriatrisk avdeling, St. Olav)

Fredag 10. mai, Pasientforløp hofte- og kneprotese

Cyklokapron - virker det? (Tarjei Egeberg, overlege, Ortopedisk avdeling, St. Olav)

Cyklokapron - er det trygt å gi? (Kjersti Ausen, overlege og stipendiat, seksjon for plastisk kirurgi, St. Olav)

Vevslim for lukking av sår (Frank-David Øhrn, overlege, Kristiansund sykehus)

Oppfølging etter protesekirurgi - bedre pasientforløp med en app? (Margrete Slettan, Helsesekretær, Kristiansund sykehus)

Oppfølging etter protesekirurgi - hva spør pasientene om? (Monica Engdal, MSc fysioterapeut, St. Olav)

Forebygging av infeksjoner ved protesekirurgi (Tina Strømdal Wik, seksjonsleder ortopedisk avdeling, St. Olav)

Fredag 10. mai, Pasientforløp hoftebrudd

Ortogeriatri (Ingvild Saltvedt, professor og avdelingssjef geriatrisk avd. St. Olav)

Ortogeriatriprosjektet TOPHIP (Lars Gunnar Johnsen, prosjektleder TOPHIP og overlege ortopedi, St. Olav)

Faggruppe Akutt og mottakstjeneste: Ambulanse (Geir Steinstad, medisinstudent/ambulansesjåfør, St. Olav)

Faggruppe Akutt og mottakstjeneste: AMK (Hilde Susanne Holst, seksjonsleder)

Faggrupper sykepleie sengepost, anestesi og ortopedisk kirurgi:

Hilde Thoresen, spesialsykepleier traumeortopedisk sengepost, St. Olav

Anne Marit Hallgren, seksjonsleder ortopedisk operasjon traume, og Randi Drogset, anestesisykepleier, St. Olav

Eirik Salvesen, LIS ortopedi, St. Olav

Faggrupper ortopedi og rehab. (sengepost): sykepleie/fysio/ergo

Elin Hernes, spesialergoterapeut, St. Olav

Kristin Bjørnstadjordet, spesialfysioterapeut, St. Olav

Hedda Brodtkorb, overlege geriatri, St. Olav

Solveig Andersen, klinisk farmasøyt, St. Olav

Faggruppe kommunale hjemme- og rehabiliteringstjenester (Bård Erik S. Torrisen, fysioterapeut, Cathrine Dogger, ergoterapeut og Daniel Johansen Solheim, fysioterapeut, rehabiliteringsteam, Trondheim kommune)

Når og hvor

Dato
09.05.2019-10.05.2019 
Klokkeslett
Torsdag 10.00-18.00. Fredag 08.30-13.00
Sted
Scandic Nidelven
Havnegata 1-3
7010 Trondheim
 
Arrangør
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
 
Mer informasjon
ortopedisk.seminar@stolav.no  

Prisinformasjon

Deltakelse begge dager1100,-
Én dag  550,-
Festmiddag torsdag kveld  650,-
Hotell, enkeltrom inkl. frokost1 250,-
Hotell, dobbeltrom inkl. frokost1 450,-

(Hotell er ikke inkludert i seminaravgiften)

Fant du det du lette etter?