Fagkonferansen 2017

Konferanse, 08.11.2017-09.11.2017, Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærervansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbudet.

Tema

  • Risiko
  • Forebygging
  • Forskning og Fagutvikling
  • Behandling
  • Rettssikkerhet
  • Omsorg og Habilitering

Påmelding og pris

Påmeldingsskjema og informasjon om pris finner du her

Når og hvor

Dato
08.11.2017-09.11.2017 
Klokkeslett
Sted
Scandic Hell, Stjørdal
 
Arrangør
Sentral fagenhet for tvungen omsorg
 
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.