Fagkonferansen 2017

Konferanse, 08.11.2017-09.11.2017, Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærervansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbudet.

Tema

  • Risiko
  • Forebygging
  • Forskning og Fagutvikling
  • Behandling
  • Rettssikkerhet
  • Omsorg og Habilitering

Påmelding og pris

Påmeldingsskjema og informasjon om pris finner du her

Når og hvor

Dato
08.11.2017-09.11.2017 
Klokkeslett
Sted
Scandic Hell, Stjørdal
 
Arrangør
Sentral fagenhet for tvungen omsorg
 
Fant du det du lette etter?