Ervervet hjerneskade, Temakafè 7.desember

Temakafe, 07.12.2017, Ervervet hjerneskade

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.


Vi arrangerer Tema-kafé for å skape en hyggelig møteplass hvor du kan treffe andre i samme situasjon. Etter ønske fra dere, har vi ca. 20 minutters innlegg fra fagpersonell eller andre som kan bidra med interessante tema, så diskuterer vi dette etterpå.
Forholdene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Ingen påmelding

Dere betaler kr.30,- for kaffe/te og litt å spise, og får trivelig sosialt samvær med på kjøpet. (Gratis for inneliggende på avdelingen).

Når og hvor

Dato
07.12.2017 
Klokkeslett
10:30-12:00 
Sted
Vådanvegen 39, Lian
Vådanvegen 39
 
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade
 
Innlegg fra
Presentasjon av Brukerorganisasjoner 
Kontakt
Psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus,
Telefon: 72 82 26 42
 
Mer informasjon
ingunn.haus@stolav.no  

Invitasjon Tema-kafé -17.pdf

Tema: Presentasjon av Brukerorganisasjoner; Afasiforeninga

                                                                      Personskadeforbundet

                                                                      Slagforeninga

                                                                      Hjernesvulstforeninga             Gjennomgang av tilbud/ kurs 2017  v/Ingunn Haus