Ervervet hjerneskade, Temakafé 1. februar

Temakafe, 01.02.2018, Ervervet hjerneskade

Tema-kafé er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

Vi arrangerer Tema-kafé for å skape en hyggelig møteplass hvor du kan treffe andre i samme situasjon. Etter ønske fra dere, har vi ca. 20 minutters innlegg fra fagpersonell eller andre som kan bidra med interessante tema, så diskuterer vi dette etterpå.
Forholdene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Ingen påmelding

Dere betaler kr.30,- for kaffe/te og litt å spise, og får trivelig sosialt samvær med på kjøpet. (Gratis for inneliggende på avdelingen).

Når og hvor

Dato
01.02.2018 
Klokkeslett
10:30-12:00 
Sted
Vådanvegen 39, Lian
Kursrom og peisestua i 1. etg
 
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade
 
Kontakt
Psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus,
Telefon: 72 82 26 42
E-post: ingunn.haus@stolav.no  
 

 

Andre Datoer:

15. mars
7. juni
13. september
25. oktober
 6. desember