Ervervet hjerneskade, Pårørendetreff

Aktivitet, Arrangeres etter behov. Informasjon kommer i avdelingen, Ervervet hjerneskade

Treffpunkt hvor pårørende møter hverandre for å bli kjent og utveksle erfaringer.

Her er det pårørende og deres situasjon som er i sentrum. Det informeres om ulike tilbud og kurs i avdelingen. Du vil motta et brev med invitasjon en ukes tid før Pårørendetreffet arrangeres. Gi gjerne beskjed til oss hvis du ønsker dette tiltaket, som vi arrangerer etter behov for dere som er pårørende. Vi samles i samtalerommet i vestfløya i 1. etg.
Ledes av sosionom og psykiatrisk sjukepleier.

Målgruppe: Pårørende til inneliggende pasienter på Fysikalsk medisinsk avdeling Lian. (avd. for ervervet hjerneskade)

Når og hvor

Tid
Arrangeres etter behov. Informasjon kommer i avdelingen
Sted
Vådanvegen 39, Lian
Samtalerommet, 1 etg .Vestfløya
 
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade
 
Kontakt
Kontaktperson: Sosionom Sylvi Dybvik, Telefon: 72 82 26 12
E-post: sylvi.dybvik@stolav.no 
 
Psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus, Telefon: 72 82 26 42
E-post: ingunn.haus@stolav.no