Ervervet hjerneskade: Mestringskurs - svimmelhet og balanseproblemer

Gruppeopplæring , Oppstart av gruppe når det foreligger nok henvisninger. , Ervervet hjerneskade

Vi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med svimmelhet og balanseproblemer etter en ervervet hjerneskade.

Beskrivelse: Gruppetilbud som arrangeres etter behov. Tilbudet går over to uker, med èn ukes pause i mellom. Det vil innebære balansetrening og utholdenhetstrening inne og ute, samtaler om målsetting og mestring, samt prøve ut ulike aktiviteter ut fra deltakernes ønsker og målsetting. Opplegget foregår i gruppe på 4 personer.

Målgruppe: Personer som sliter med svimmelhet og balanseproblemer etter en ervervet hjerneskade.

Dersom du ønsker å delta må du ha henvisning fra din fastlege.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Elektroniske henvisninger til St.Olavs Hospital

St. Olavs Hospital mottar elektroniske henvisninger via  Medilink Software.

Ved spørsmål vedr installering/bruk av program/system kan de kontaktes på tlf 31309160 eller  
email: admin@medilink.com  
Web: www.medilink.com

Sjekkliste for henvisning

Når og hvor

Tid
Oppstart av gruppe når det foreligger nok henvisninger.
Klokkeslett
 
Sted
Vådanvegen 39, Lian
Kursrommet
 
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade
 
Kontakt
Kontaktpersoner:
Fysioterapeut Ranveig Seljemark
E-post: ranveig.seljemark@stolav.no
Telefon: 72822618

Fysioterapeut Camilla Sørgjerd
E-post: camilla.sorgjerd@stolav.no
Telefon: 72822624
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.