Ervervet hjerneskade - Mestringskurs om Fatigue

Gruppeopplæring , Oppstart av gruppe når det foreligger nok henvisninger. , Ervervet hjerneskade

Vi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med utmattelse/ fatigue etter ervervet hjerneskade

Beskrivelse: Kurset arrangeres etter behov. Gruppetilbudet går over seks ganger, fortrinnsvis en gang hver uke. Kurset bygger på en kognitiv tilnærming, der målet er å mestre utfordringer knyttet til utmattelse/fatigue i hverdagen. Deltagerne vil lære om verktøy for å håndtere hverdagen, og mellom samlingene vil de få hjemmeoppgaver samt lesing av materiell.

Målgruppe: personer som sliter med utmattelse/ fatigue etter ervervet hjerneskade.

Dersom du er interessert i kurset må du få henvisning fra din fastlege.
 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Elektroniske henvisninger til St.Olavs Hospital

St. Olavs Hospital mottar elektroniske henvisninger via  Medilink Software.

Ved spørsmål vedr installering/bruk av program/system kan de kontaktes på tlf 31309160 eller  
email: admin@medilink.com  
Web: www.medilink.com

Sjekkliste for henvisning

Når og hvor

Tid
Oppstart av gruppe når det foreligger nok henvisninger.
Klokkeslett
 
Sted
Vådanvegen 39, Lian
Kursrommet på fys.med. Lian
 
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade
 
Kontakt
Kontaktpersoner: 
Sykepleier May Bente Langseth,
Telefon: 72 82 26 49
E-post: may.bente.langseth@stolav.no

Nevropsykolog Brit Bjørklimo
Telefon: 72822600
E-post: Brit.Bjorklimo@stolav.no
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.