Ervervet hjerneskade - Hukommelsestrening i gruppe

Gruppeopplæring , Oppstart av gruppe når det foreligger nok henvisninger. , Ervervet hjerneskade

Vi tilbyr gruppeopphold med fokus på hukommelsestrening for personer med kognitiv svikt etter hjerneskade

Gruppetilbudet foregår over en avgrenset tidsperiode, og arrangeres etter behov. Tibudet settes i gang når vi har nok deltagere.

Tema og vinklinger varieres. Det kan for eksempel være informasjon om hjernens funksjon og skade, informasjon om hukommelsesfunksjoner, utprøving og etablering av kompenserende strategier, trening i praktiske oppgaver. Opplegget foregår i gruppe på 4 til 6 personer.

Dersom du er interessert i et slikt tilbud må din fastlege sende en henvisning.

Målgruppe: Personer med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Elektroniske henvisninger til St.Olavs Hospital

St. Olavs Hospital mottar elektroniske henvisninger via  Medilink Software.

Ved spørsmål vedr installering/bruk av program/system kan de kontaktes på tlf 31309160 eller  
email: admin@medilink.com  
Web: www.medilink.com

Sjekkliste for henvisning

Når og hvor

Tid
Oppstart av gruppe når det foreligger nok henvisninger.
Klokkeslett
 
Sted
Vådanvegen 39, Lian
  
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade
 
Kontakt
Kontaktperson:
Nevropsykolog Mona Bjørnebo, tlf 72 82 26 00

 
Mer informasjon
mona.bjornebo@stolav.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.