Ervervet hjerneskade, "Det sitter i Hodet"

Kurs , 18.09.2018-19.09.2018 , Ervervet hjerneskade, Nevrokirurgisk sengepost

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan være ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende.

Målgruppe: personer som har/ har hatt hjernetumor og deres voksne pårørende.

Påmelding innen 10. september
Dersom du har spesielle behov for tilrettelegging/allergier så gi beskjed ved påmelding.

Pasient/bruker Kr. 345 i egenandel som føres automatisk på egenandelskort. Regning sendes dersom du ikke har frikort. Reise dekkes som ved annet poliklinisk besøk på St Olavs hospital.

Pårørende/andre interesserte: Kr. 350 som skal dekke servering. Betales kontant ved oppmøte

Når og hvor

Dato
18.09.2018-19.09.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Sted
Vådanvegen 39, Lian
Kursrom i 1 etg.
 
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade, Nevrokirurgisk sengepost
 
Innlegg fra
Nevrokirurg, nevropsykolog, ergoterapeut og bruker- og pårørendeinnlegg 
Kontakt
Ingunn Haus
Tlf.: 72 82 26 42
 

Det blir også rom for gruppediskusjoner.


Kurset er et samarbeid mellom avd. for ervervet hjerneskade, nevrokirurgisk sengepost og Hjernesvulstforeningen Midt-Norge.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.