Erfaringsseminar for mottakere av tilskudd

Fagseminar, 18.09.2019, Kompetansesenter i lindrende behandling

Seminar for mottakere eller søkere av tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Fylkesmannen i Trøndelag og KLB Midt-Norge arrangerer et erfaringsseminar for tilskuddsmottakere av kompetansehevingsmidler. Målgruppen er prosjektledere og deres overordnede i kommunehelsetjenesten, men også kommuner som vurderer å søke tilskuddsmidler til nye prosjekter.

Når og hvor

Dato
18.09.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Sted blir annonsert senere.
 
Arrangør
Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge
 
Mer informasjon
Fylkesmannen i Trøndelag  
palliasjon-midt@stolav.no
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.