Emnekurs for leger innen palliativ medisin

Kurs, 21.10.2019-22.10.2019, Kompetansesenter i lindrende behandling

Todagers kurs i palliativ medisin for leger.

Emnet vil gi innsikt i: organisatoriske forhold, tverrfaglig arbeid og helhetlig ivaretakelse av pasient og pårørende. Samhandling på tvers som sikrer god praksis og bedre pasientflyt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kartlegging av symptomer og kunnskap om praktisk symptomlindring. Prognostikk og kommunikasjon forbundet med formidling av alvorlig diagnose og behandlingsvalg Oppfølging av den døende pasienten og familien. Palliativ behandling for barn.

Når og hvor

Dato
21.10.2019-22.10.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Øya
  
Arrangør
Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge
 
Mer informasjon
Påmelding i Hoopla  
palliasjon-midt@stolav.no

Det søkes godkjenning for følgende spesialiteter:

 • Allmennmedisin
 • Onkologi
 • Alders- og sykehjemsmedisin
 • Fagområde palliativ medisin
 • Geriatri
 • Indremedisin
 • Gynekologi
 • Urologi
 • Kirurgi
 • Ortopedi
 • Anestesi
 • Pediatri
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.