Eksemskole

Gruppeopplæring, 11.06.2020, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

Lærings- og mestringskurs for foreldre til barn som har eksem og/eller matvareallergi. Barnet må være henvist til Hudavdelingen på St. Olavs hospital for at foreldrene kan delta.

Kurset går over en dag og arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis tre ganger per år. Kursdatoene for 2020 er

  • 6. februar 2020 (i seminarrom KS11)
  • 11. juni 2020 (i seminarrom KS12)
  • 5. november 2020 (i seminarrom KS11)

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring.

Aktuelle tema

  • Hva er atopisk eksem
  • Lokalbehandling av eksem
  • Trygderettigheter
  • Matvareallergier
  • Inneklima
  • En mors erfaringer og mestring i hverdagen
  • Astma og allergiforbundets tilbud

Kurskostnad

Kurset er gratis

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnet må være henvist til Hudavdelingen ved St. Olavs hospital for at foreldrene kan delta.

Når og hvor

Dato
11.06.2020 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Kunnskapssenteret
Seminarrom KS12 ligger i første etasje på Kunnskapssenteret på Øya (bak kantina). Følg skilting.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Hudavdelingen, St. Olavs hospital og Astma og allergiforbundet 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, brukerrepresentant og representant fra Astma og allergiforbundet 
Kontaktinformasjon
Påmelding og informasjon: tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner)
 
Fant du det du lette etter?