Eksemskole

Gruppeopplæring, Kl. 8.30 - 15.35, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Lærings- og mestringskurs for foreldre til barn som har eksem og/eller matvareallergi. Barnet må være henvist til Hudavdelingen på St. Olavs Hospital for at foreldrene kan delta.

Kurset går over en dag og arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis fire ganger per år.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring.

Aktuelle tema

  • Hva er atopisk eksem
  • Lokalbehandling av eksem
  • Trygderettigheter
  • Matvareallergier
  • Inneklima
  • En mors erfaringer og mestring i hverdagen
  • Astma og allergiforbundets tilbud

Kurskostnad

Kurset er gratis

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Når og hvor

Tid
Kl. 8.30 - 15.35
Sted
Øya
Lokale varierer fra kurs til kurs. Nærmere informasjon får du ved påmelding.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Hudavdelingen, St. Olavs Hospital og Astma og allergiforbundet 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, brukerrepresentant og representant fra Astma og allergiforbundet 
Kontakt
Påmelding og informasjon: tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner)