Digital fagdag "FRA UNG TIL VOKSEN"

Fra komplisert ungdomstid til mestrende voksenliv

- Belastning, tilpasning og tåle-evne
- Nevrologisk utvikling
- Hvordan få en bra start på voksenlivet?
- Hvordan bidra til fokus på ressurser og muligheter fremfor begrensninger?

Faglig samarbeidsutvalg ved Nidaros DPS inviterer til DIGITAL FAGDAG.

MÅLGRUPPE: Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommune, NAV, fastleger og brukerorganisasjoner 

PÅMELDING: Ingen påmelding. Fagdagen er gratis og åpen for alle. Lenke for den digitale fagdagen blir lagt HER dagen før, altså 10.11.21.

PROGRAM: Fagdag for spesialisthelsetjeneste kommune NAV og fastleger 11.11.2021.doc.pdf


Eventuelle spørsmål knyttet til fagdagen kan rettes til: hilde.siraas@stolav.no

Fagdagens godkjenninger

Psykologspesialister: 7 timer vedlikeholdskurs 

Sykepleiere: 5 timer som meritterende 

Den norske legeforening: 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen  (forlengelse av retten til tilleggstakst)


For å få kursbevis må dere delta på hele fagdagen. Send epost til marit.mosand@stolav.no eller ringe: 73865402. Husk å oppgi hvilken profesjon/godkjenning.

Fagdagens arbeidsgruppe 

Cathrine Hals / overlege Nidaros DPS, St. Olavs hospital
Tonje Jacobsen / veileder NAV Falkenborg, ungdomsavdelingen 
Trine Haug Jenssen / vernepleier og saksbehandler Helse- og velferdskontoret, Trondheim kommune 
Hege Hafstad / brukerrepresentant
Jostein Arntzen / psykologspesialist og fagrådgiver Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs hospital
Sara Simonsen / erfaringskonsulent SAMUR, Trondheim kommune, helse- og omsorgstjenesten
Hilde Siraas / rådgiver Nidaros DPS, St. Olavs hospital
Kari Jensen / helsesykepleier Barne- og familietjenesten, Trondheim kommune
Jørn-Are Aune / avdelingsleder Gartnerhaugen, Barnevernstj enesten, Trondheim kommune
Marit Mosand / merkantil Nidaros DPS, St. Olavs hospital


Fant du det du lette etter?