Crohns sykdom, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring , 29.11.2018-30.11.2018 , LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Crohns sykdom. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring.

Neste kurs er planlagt 29. og 30. november 2018.

Aktuelle tema

  • Å leve med Crohns sykdom
  • Sykdomslære og medikamentell behandling
  • Informasjon om sengepost og poliklinikk
  • Erfaringsutveksling
  • Operasjon ved Crohns sykdom
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet og avspenning
  • Trygderettigheter
  • Mestring av kronisk sykdom
  • Å leve med kronisk sykdom og smerter

Kurskostnad

Kurset koster kr. 351,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med på første kursdag.

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
29.11.2018-30.11.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
1902-bygget
St. Olavs hospital, 1902-bygget, 1. etg.
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, 1. dør til høyre
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital
i samarbeid med Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, medisinsk lege, sykepleiere, kursleder, kirurg, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og psykolog 
Kontakt
Påmelding og informasjon: tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)
 
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.