Crohns sykdom, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring , 31.05.2018-01.06.2018 , LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Crohns sykdom. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring.

Neste kurs er planlagt mai 2018.

Aktuelle tema

  • Å leve med Crohns sykdom
  • Sykdomslære og medikamentell behandling
  • Informasjon om sengepost og poliklinikk
  • Erfaringsutveksling
  • Operasjon ved Crohns sykdom
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet og avspenning
  • Trygderettigheter
  • Mestring av kronisk sykdom

Kurskostnad

Kurset koster kr. 345,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med på første kursdag.

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
31.05.2018-01.06.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
1902-bygget
St. Olavs hospital, 1902-bygget, 1. etg.
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, 1. dør til høyre
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Kirurgisk klinikk 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, medisinsk lege, sykepleiere, kursleder, kirurg, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut 
Kontakt
Påmelding og informasjon: tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)
 
- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.