Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. 
Det anbefales at barn er over 12 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset dersom du ikke har fått invitasjon til kurset fra sykehuset.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.


Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim


Praktisk informasjon

Høstens kurs arrangeres enten med fysisk oppmøte eller er nettbaserte. 

  • 25.08: kurs med fysisk oppmøte for voksne med cøliaki 
  • 11.09: kurs med fysisk oppmøte for foresatte til barn med cøliaki. Barn over 12 år kan delta på kurset
  • 20.10: digitalt kurs for voksne og barn med cøliaki
  • 20.11: kurs med fysisk oppmøte for foresatte til barn med cøliaki. Barn over 12 år kan delta på kurset
  • 01.12: kurs med fysisk oppmøte for voksne med cøliaki

Kursene går over en dag.

Du får nærmere instruksjon via e-post og brev om hvordan du skal logge deg på videomøtet (HelsaMi).

Kursavgift er tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-) uavhengig av om du velger å delta fysisk eller på videomøte. Ved frikort er kurset gratis. Pårørende deltar gratis.

Kursmateriell oktober 2023

Her publiseres kursmateriell til digitalt kurs en uke før kursstart.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

Introduksjon: Praktiske opplysninger, kort presentasjon av deltakerne. Presentasjon av PAM og eget evalueringsskjema.

Sosionom: Trygderettigheter.

Brukerrepresentant: Hvordan leve med glutenfritt kosthold?

Gastrolege: Sykdomslære, diagnostikk og behandling.

Klinisk ernæringsfysiolog: Glutenfritt kosthold.

Klinisk ernæringsfysiolog: Glutenfrie produkter og glutenfri matlaging/baking.

Mål

Deltakerne skal

  • Få grunnleggende tverrfaglig informasjon om egen lidelse og behandling av denne
  • Tilegne seg kunnskap om mulighetene til å påvirke egen hverdag og sykdomsutvikling
  • Opprettholde funksjonsnivå, forebyggende aktivitet og trening
  • Dele egne erfaringer og bidra til diskusjon
  • Fremme mestring av eget liv gjennom informasjon og økt kunnskap om sykdommen samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon

Nyttige nettadresser

Glutenfri baking - tips og oppskrifter

Norsk Cøliakiforening

Les mer om cøliaki på www.helsenorge.no

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørendeFant du det du lette etter?