CFS/ME, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 18.08.2020-09.09.2020, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, CFS/ME poliklinikk

CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis.
Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med CFS/ME og deres pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

 • Pasientene skal være diagnostisert av spesialist i allmennmedisin (jmf. Nasjonal veileder) eller i spesialisthelsetjenesten, innenfor det siste året ved henvisning
 • Vi ønsker tilsendt henvisning fra de som henvises fra fastlege (det er et krav for deltakelse), i forkant av at de settes på liste til kurs
 • På henvisningen må det komme klart frem at de fyller diagnosekriteriene Fukuda eller Canada (jmf. Nasjonal veileder). https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-pasienter-med-cfsme-utredning-diagnostikk-behandling-pleie-og-omsorg
 • Henvisningen merkes "LMS-kurs" og stiles til CFS/ME poliklinikken
 • Pårørende trenger ikke henvising til pårørendekurset


Når og hvor

Dato
18.08.2020-09.09.2020 
Klokkeslett
12:00-15:00 18.8, 19.8, 8.9 og 9.9 kl 12-15
Sted
Nevro øst
Kurslokalet er i underetasjen i Nevro Øst. Følg skilting.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, CFS/ME-poliklinikk
i samarbeid med CFS/ME-poliklinikken, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser. 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, lege, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog 
Kontaktinformasjon
Påmelding på tlf. 72 57 13 03 (Lærings- og mestringssenteret)
 

Kursdatoer

Vårens kurs er avlyst. Nye datoer for høstens kurs kommer.

Praktisk informasjon

Pasientkurset arrangeres tre ganger per år. Hvert kurs går over fire korte dager (kl. 12:00 - 15:00). Kursavgift på pasientkurset tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 375,- pr. 2020). Ved frikort er kurset gratis.

Pårørendekurset arrangeres to ganger per år. Kurset går over en hel dag (kl. 9:00 - 15:30). Pårørendekurset er gratis.

Kursene består av undervisning av fagpersoner og brukerrepresentant, erfaringsutveksling og avspenning. Det vil være ca. 10 deltakere tilstede pr. kurs på pasientkursene. Det er flere plasser på pårørendekursene.

Det serveres kaffe/te og frukt på kursene. Lunsj kan du kjøpe i en av sykehuset kantiner eller ta med matpakke.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

Aktuelle tema:

 • Hva vet vi om CFS/ME, ved lege
 • Fysisk aktivitet og avspenning, ved fysioterapeut
 • Å leve med CFS/ME, ved brukerrepresentant
 • CFS/ME og psykologiske faktorer, ved psykolog
 • Søvn og døgnrytme, ved psykolog
 • Rettigheter, arbeid og utdanning, ved sosionom/NAV-representant
 • Kosthold, ved klinisk ernæringsfysiolog
 • Veien videre, ved CFS/ME-teamet

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon.

Pårørende er velkommen til å delta på egne kurs.

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Les mer om CFS/ME på www.helsenorge.no

Norges ME-forening

Fant du det du lette etter?