CFS/ME, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 21.04.2020-06.05.2020, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, CFS/ME poliklinikk

CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis.
Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med CFS/ME og deres pårørende.

Pasientkurset arrangeres tre ganger per år. Hvert kurs går over fire korte dager (kl. 12:00 - 15:00).
Pårørendekurset arrangeres to ganger per år. Kurset går over en hel dag (kl. 9:00 - 15:30).

Målet med kursene er å få økt diagnosespesifikk kunnskap, bedre ferdigheter og tro på egen mestringsevne. Kursene består av undervisning av fagpersoner og brukerrepresentant, erfaringsutveksling og avspenning. Det vil være ca. 10 deltakere tilstede pr. kurs på pasientkursene. Det er flere plasser på pårørendekursene.

Kurs i 2020

  • Pasientkurs 1: 21.1 + 22.1 + 4.2 + 5.2
  • Pasientkurs 2: 21.4 + 22.4 + 5.5 + 6.5
  • Pårørendekurs: 9.6

Kurskostnad

Pris pasientkurs: kr. 351,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med første kursdag.

Pårørendekurset er gratis.

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

  • Pasientene skal være diagnostisert av spesialist i allmennmedisin (jmf. Nasjonal veileder) eller i spesialisthelsetjenesten, innenfor det siste året ved henvisning
  • Vi ønsker tilsendt henvisning fra de som henvises fra fastlege (det er et krav for deltakelse), i forkant av at de settes på liste til kurs
  • På henvisningen må det komme klart frem at de fyller diagnosekriteriene Fukuda eller Canada (jmf. Nasjonal veileder). https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-pasienter-med-cfsme-utredning-diagnostikk-behandling-pleie-og-omsorg
  • Henvisningen merkes "LMS-kurs" og stiles til CFS/ME poliklinikken
  • Pårørende trenger ikke henvising til pårørendekurset


Når og hvor

Dato
21.04.2020-06.05.2020 
Klokkeslett
12:00-15:00 21.4 + 22.4 + 5.5 + 6.5 kl. 12-15
Sted
Kunnskapssenteret
Kurslokalet er i 2. etasje i Kunnskapssenteret. Møt opp i ekspedisjonen, Avd. for smerte og sammensatte lidelser. Følg skilting.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, CFS/ME-poliklinikk
i samarbeid med CFS/ME-poliklinikken, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser. 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, lege, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog 
Kontaktinformasjon
Påmelding på tlf. 72 57 13 03 (Lærings- og mestringssenteret)
 
Fant du det du lette etter?