CFS/ME, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring , Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner

CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis.
Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med CFS/ME og deres pårørende.

Pasientkurset arrangeres to ganger per år. Hvert kurs går over fire korte dager (kl. 12:00 - 15:00).
Pårørendekurset arrangeres to ganger per år. Kurset går over en hel dag (kl. 9:00 - 15:30).

Målet med kursene er å få økt diagnosespesifikk kunnskap, bedre ferdigheter og tro på egen mestringsevne. Kursene består av undervisning av fagpersoner og brukerrepresentant, erfaringsutveksling og avspenning. Det vil være ca. 10 deltakere tilstede pr. kurs på pasientkursene. Det er flere plasser på pårørendekursene.

Kurskostnad

Pris pasientkurs: kr. 345,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med første kursdag.

Pårørendekurset er gratis.

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Når og hvor

Sted
Øya
Kursrom varierer fra kurs til kurs og vil bli opplyst så snart kursdatoene er klare.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med CFS/ME-poliklinikken, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser. 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, lege, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog 
Kontakt
Påmelding på tlf. 72 57 13 03 (Lærings- og mestringssenteret)
 
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.