Bedre omsorg for mor og barn med pakkeforløp for gravide og rus? Hva med barnet videre?

Konferanse, 20.03.2018, St. Olavs hospital

 

Bildet av en mor sittende på huk ved et barn. Begge skuende utover hvaet. Foto.
Vil nye retningslinjer redusere følgene av rus, alkohol og medikamenter i svangerskapet på barns helse? Foto: colourbox.com

2018 kommer pakkeforløp for gravide og rus utarbeidet av Helsedirektoratet. Pakkeforløpet omfatter aktuelle instanser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, og skal ivareta det ufødte barnet og kvinnen med partner på best mulig måte. Denne gruppen fanges opp sent eller ikke i det hele tatt i løpet av svangerskapet. Omlag 500 barn blir hvert år født med føtalt alkoholsyndrom (FAS) eller føtal alkohol spektrum disorder (FASD). Mange gravide benytter rusmidler og vanedannende legemidler (for eksempel benzodiazepiner) som i dag ikke oppdages i løpet av svangerskapet. Pakkeforløpet utfordrer hele helsetjenesten og andre aktører i sin organisering.

Videre har konferansen fokus på bruk av psykofarmaka, antiepileptika og smertestillende i svangerskapet. De kan være nødvendig for mor, men kan de være skadelig for barnet? Mental og fysisk helse hos barn av rusbrukende foreldre; hvor lenge bør vi følge dem, og finnes det tiltak som er spesielt viktig?

Deltakelse er gratis, men krever påmelding. 

Seminaret vil bli søkt som tellende kurs for leger.

Program

Programmet for dagen finner du her.

Påmelding (frist 12.03.18)

Meld deg på konferanser ved å klikke på denne lenka.

Målgruppe

Konferansen favner bredt og er relevant for alle som jobber med svangerskap, barn og familier i kommune og spesialisthelsetjenesten. Det være seg sykehus, fastleger, helsestasjoner, innen pediatri, barnevern, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barnehager, skole, rus og avhengighetsmedisin og andre som kommer i kontakt med denne pasientgruppen.

Streaming

Hvis du ikke kan følge konferansen live, har du muligheter til å se det her:

Streaming av konferansen


Presentasjonene finner du her

Når og hvor

Dato
20.03.2018 
Klokkeslett
08:15-15:30
Sted
Kunnskapssenteret
Auditorium KA 12 som ligger i 1. etasje.
 
Arrangør

Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken St. Olavs hospital 
Fant du det du lette etter?