AVLYST - Ulcerøs kolitt, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, Vår 2020, dato bestemmes senere, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg  med ulcerøs kolitt. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring.

Kurset arrangeres fortløpende ved behov. Neste kurs er planlagt våren 2020.

Aktuelle tema

  • Å leve med ulcerøs kolitt
  • Sykdomslære og medikamentell behandling
  • Operasjon
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet og avspenning
  • Trygderettigheter
  • Å leve med kronisk sykdom og smerter
  • Erfaringsutveksling

Kurskostnad

Egenandel kr. 351,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
Vår 2020, dato bestemmes senere
Klokkeslett
 
Sted
1902-bygget
Lærings- og mestringssenteret, 1. etasje, østfløya, 1902-bygget, St. Olavs hospital
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, medisinsk lege, sykepleier, kirurg, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og psykolog 
Kontaktinformasjon
Påmelding og informasjon: tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)
 
Fant du det du lette etter?