Avføringslekkasje, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har avføringslekkasje. Pårørende er også velkomne på kurs.

Målet med kurset er å få økt kunnskap om tilstanden og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen.

Tema for kurset

  • Avføringslekkasje v/lege
  • Konservativ behandling v/stomisykepleier
  • Kosthold v/klinisk ernæringsfysiolog
  • Bekkenbunnstrening v/fysioterapeut
  • Trygderettigheter v/sosionom
  • Mestring av hverdagen v/psykologspesialist
  • Brukererfaring

Tid

Kurset arrangeres fortløpende ved behov. Neste kurs er planlagt vår 2020, datoene er ikke bestemt ennå.

Kurskostnader

Kurset koster kr. 351,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med på første kursdag.

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Sted
1902-bygget
Kurset holdes på LMS-rommet, 1. etasje, østfløya, 1902-bygget
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Kirurgisk klinikk 
Innlegg fra
Lege, stomisykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sosionom, psykologspesialist og brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Tlf. 72 57 13 03 for spørsmål og påmelding (lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner)
 
Fant du det du lette etter?