Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurs

Kurs, 16.04.2020, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurs for foresatte/familie til pasienter ved BUP-klinikk som har diagnosen Autismespekterforstyrrelse. Fagfolk tilknyttet pasienten kan delta.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

For mer informasjon, Se program.

Når og hvor

Dato
16.04.2020 
Klokkeslett
08:30-15:15
Sted
Kvinne-barn-senteret
St. Olavs hospital, Kvinne-barn-senteret, Auditorium KBA i 1 etg.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk
i samarbeid med Autismeforeningen i Sør-Trøndelag og Vårres Regionalt Brukerstyrt senter 
Kontaktinformasjon
Påmelding:
Tlf. 72822203 ved Inger Marie Opøien eller
e-post: buplms@stolav.no

Husk å oppgi BUP enhet, navn på alle deltakere, og ditt tlf.nr.
 
Mer informasjon
buplms@stolav.no  

Foreldre kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste gjennom NAV, og evt. reise- og oppholdsutgifter gjennom helsenorge.no. Nærmere informasjon på kurset.

Oppfølgingskveld for foreldre i regi av Vårres (info/påmelding på kursdag):

  • 21. og 23. april 2020


 

Fant du det du lette etter?