Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurs

Kurs, 06.04.2017, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har diagnosen Autismespekterforstyrrelse.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Se program.

Når og hvor

Dato
06.04.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00 
Sted
Kvinne-barn-senteret
St. Olavs Hospital, Kvinnebarn-senteret, KBA Auditorium, 1. etasje.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk, Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital
i samarbeid med Autismeforeningen i Sør-Trøndelag og Vårres Regionalt Brukerstyrt senter 
Kontakt
Påmelding:
E-post: buplms@stolav.no
Tlf. 72822203 ved Inger Marie Opøien

Husk å oppgi BUP enhet, navn på alle deltakere, og ditt tlf.nr.
 

Det blir servert kaffe, te.

Ta med matpakke. Ellers kan lunsj kjøpes på sykehusets ulike kantiner.

Foreldre kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste gjennom NAV, og evt. reise- og oppholdsutgifter gjennom helsenorge.no. Nærmere informasjon på kurset.

Oppfølgingsgruppe for foreldre:

19. april kl. 18-20.30. Påmelding på kursdagen.