Asperger syndrom. Lærings- og mestringsgruppe for voksne.

Kurs, Læring- og mestring, Habiliteringstjenesten for voksne

Oppstart vinter/ vår 2017. Meld interessse
Litt avhengig av forespørsel tilbyr vi i Habiliteringstjenesten for voksne lærings- og mestringsgrupper for mennesker med Asperger syndrom/gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.

Gruppen er ment som et tilbud hvor man får noe konkret informasjon om ulike tema knyttet til diagnosen Asperger syndrom og en arena hvor gruppedeltagerne deler erfaringer og lærer av hverandre. Å delta i en slik gruppe er derfor ikke som et vanlig kurs hvor man bare får lære noe av hjelpeapparatet, men det er en viktig del av prosessen at dere som selv har diagnosen Asperger lærer av hverandre og til hverandre.
Eksempel på tema i gruppen kan være: Hva er Asperger syndrom?, stressmestring, fordeler og ulemper med å ha Asperger syndrom, hvordan fungerer hjernen? Brukers stemme.
Hvis du ønsker et slikt tilbud kan du henvises til Habiliteringstjenesten for voksne via din fastlege med forespørsel om dette.
Det er maks. 8 deltagere pr.kurs og det varer i 1.5 time. Vi har 2-3 uker mellom hvert møte som går over 10 ganger, fortrinnsvis på dagtid. Det er vanlig egenandel for deltagelse.

Arrangeres regelmessig. Følg med på vår nettside.

Kontakt Anne Sivertsen eller Anne Mette Waagsbø

Når og hvor

Sted
  
Arrangør
Brøset, Habiliteringstjenesten for voksne, Brøset, Lærings- og mestringssenter Habiliteringstjenesten