Artrose i hofte- og kneledd, lærings- og mestringskurs på Orkdal

Kurs, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med artrose i hofte- eller kneledd. Pårørende er også velkommen

Gjennom tverrfaglig undervisning, gruppesamtaler og trening, er målet å gi deltagerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å håndtere hverdagen med helseutfordring.

Kurset arrangeres på Orkdal sykehus forløpende ved behov, vanligvis to ganger per år.

Aktuelle tema

  • hva er artrose?
  • hverdagen med artrose
  • smertebehandling
  • fysisk aktivitet (trening i gymsal og i basseng)
  • kosthold ved artrose

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Fysikalsk avdeling Orkdal
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Sted
Orkdal Sjukehus
Peisestua, i kjelleren på Orkdal Sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Orkdal Sjukehus 
Kontakt
Henvendelse og påmelding til Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital, Orkdal Sjukehus på tlf. 72 82 91 60 / 72 82 91 70