ART Kurs ved Habiliteringstjenesten for voksne. MELD INTERESSE.

Kurs, Habiliteringstjenesten for voksne, Læring- og mestring

Habiliterinstjenesten gjennomfører regelmessige ART kurs for våre tjenestemottakere.

Dette er et kurs for de som en antar kan ha nytte av trening/ bedre kompetanse i en eller flere av komponentene sosial ferdighetstrening, sinnekontroll eller moralsk resonnering.
Vi tenker i utgp at målgruppen er personer med lett utvh eller bedre fungering. De med moderat utvh som antas kan følge et gruppetilbud vil også være aktuelle.

Hvert kurs innebærer 8 samlinger annenhver fredag fra kl 13.00- 15.00

Kurs arrangeres regelmessig men avhengig av interesse.

Neste kurs starter VINTER/ VÅR 2017. Det oppfordres til å melde interesse. 

For mer informasjon, se her ART2016.doc

Kursledere:  Bernt Barstad eller Frode Dragsten

 

Når og hvor

Sted
  
Arrangør
Brøset, Habiliteringstjenesten for voksne, Brøset, Lærings- og mestringssenter Habiliteringstjenesten