ART (Aggression Replacement Training), lærings- og mestringskurs

Kurs, Habiliteringstjenesten for voksne, Læring- og mestring

Habiliteringstjenesten for voksne gjennomfører kurs i trening av sosiale ferdigheter, sinnemestring og moralsk resonering for personer med utviklingshemning.

Grunnen til at dette tilbudet tilbys ved Habiliteringstjenesten for voksne, er at vi ser mange av våre brukere kan komme i vanskeligheter i sosial omgang med andre personer og kan ha nytte av trening i enkelte av disse komponentene. Kursledere vil under treningene ha fokus på at deltagerne, i tillegg til å lære seg gode sosiale ferdigheter, skal ha en morsom opplevelse av å være sammen med andre samt å hygge seg på kurs.

Kurset vil foregå i gruppe med opptil 8 deltagere.

Kurset vil bli avholdt annenhver fredag i tiden kl.13.00 - 15.00 ved Habiliteringstjenesten for voksne sine lokaler.

For nærmere opplysninger og påmelding, ta kontakt med kurslederne: Bernt Barstad eller Frode Dragsten.

 

Når og hvor

Sted
Brøset
Kurset avholdes i Habiliteringstjenesten for voksne sine lokaler. Brøsetveien 100, det hvite hovedhuset i 2. etasje.
 
Arrangør
Habiliteringstjenesten for voksne, Lærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksne
 
Kontaktinformasjon
Frode Dragsten:
Telefon: 72823567
Mail: Frode.Dragsten@stolav.no

Bernt Barstad:
Telefon: 72823564
Mail: Bernt.Barstad@stolav.no
 
Fant du det du lette etter?