Angst og/eller depresjon, lærings- og mestringskurs

Kurs, 28.09.2017, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen angst og/eller depresjon.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Se program.

Når og hvor

Dato
28.09.2017 
Klokkeslett
08:00-15:00 
Sted
Medisinteknisk forskningssenter
Medisinsk-teknisk senter, MTS 11, Olav Kyrres gt. 9 på Øya.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk, Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital
og Vårres Regionalt Brukerstyrt senter 
Kontakt
Påmelding:
E-post: buplms@stolav.no
eller tlf. 72822203 ved Inger Marie Opøien.
Husk å oppgi BUP-enhet, navn på deltakere, og ditt tlf. nr.
 
Mer informasjon
buplms@stolav.no  

Det er flere parkeringskjeller på sykehusområdet.

Ta med matpakke. Det blir servert kaffe/te/frukt i pausene.

Foreldre kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste gjennom NAV og eventuelle reise- og oppholdsutgifter gjennom helsenorge.no. Nærmere informasjon på kurset.

Oppfølgingsgruppe for foresatte: 4. oktober kl. 18-21. Påmelding på kursdagen.