Angst og/eller depresjon, lærings- og mestringskurs

Kurs, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen angst og/eller depresjon.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Se program.

Når og hvor

Sted
Klostergata 48
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.
Klostergata 48, bygg B (B 101 Nidaros).
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk, Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital
og Vårres Regionalt Brukerstyrt senter 
Kontakt
Påmelding:
E-post: buplms@stolav.no
eller tlf. 72822203 ved Inger Marie Opøien.
Husk å oppgi BUP-enhet, navn på deltakere, og ditt tlf. nr.
 

Det er flere parkeringskjeller på sykehus-området.

Ta med matpakke. Det blir servert kaffe/te/frukt i pausene.

Foreldre kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste gjennom NAV og eventuelle reise- og oppholdsutgifter gjennom helsenorge.no.

Nærmere informasjon på kurset.

Foreldre får tilbud om oppfølgingsgruppe i etterkant av kurset.