Afasi, Intensiv språktrening i gruppe

Kurs, 25.10.2017, Ervervet hjerneskade

Constrained Induced Speech Therapy, CIST, er en metode for å trene opp språkfunksjonen etter ervervet hjerneskade. Dette er taletrening som foregår i grupper.

Mål: Deltagerne skal etter endt kurs vite hva intensiv språktrening (CIST) er, og hvordan de kan ta metoden i bruk i hverdagen.

Målgruppe: Personer som har vanskeligheter med å kommunisere pga afasi (språkproblem), deres pårørende og andre interesserte, samt fagpersonell.

Dersom du har spesielle behov for tilrettelegging/allergier så gi beskjed ved påmelding.

Påmeldingsfrist 18. oktober 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Pasient/bruker Kr. 320 i egenandel som føres automatisk på egenandelskort. Regning sendes dersom du ikke har frikort. Reise dekkes som ved annet poliklinisk besøk på St Olavs hospital.

Pårørende/andre interesserte: Kr 200 som skal dekke servering. Betales kontant ved oppmøte

Når og hvor

Dato
25.10.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00 
Sted
Vådanvegen 39, Lian
Kursrommet ligger i midtfløya i 1.etg.
 
Arrangør
Avdeling for ervervet hjerneskade
 
Innlegg fra
Logoped Anne Katrine Solberg 
Kontakt
Påmelding innen: 18. oktober
Anne.katrine.solberg@stolav.no, Tlf 72 82 26 21
Ingunn.haus@stolav.no, 72 82 26 42
 

Dagen er delt i to hovedbolker. Del 1 tar for seg «Hva er afasi og hvilke tilleggsvansker kan man ha?».
Del 2 er en informasjon om CIST, dvs. hvordan kan man bruke bilder for å kommunisere og trene språkvanskene hos en med afasi. Deretter er det praktiske øvelser i CIST-metoden.
Kurset ledes av logoped.

Invitasjon CIST 2017 (pdf)