ADHD, lærings- og mestringskurs

Kurs, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurs for foresatte/familie til pasienter ved BUP-klinikk som har fått diagnosen ADHD. Fagfolk tilknyttet pasienten kan delta.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Kursdato:

  • 11. februar 2020, for mer informasjon se program
    • Påmeldingsfrist: 01. februar
  • 10. juni 2020, for mer informasjon se program
    • Påmeldingsfrist: 27. mai


Når og hvor

Dato
11.02.2020
Klokkeslett
08:00-15:30
Sted
Kunnskapssenteret
St. Olavs hospital, Kunnskapssenteret, Auditorium KA12
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken, Vårres Regionalt Brukerstyrt senter, ADHD Norge - avdeling Sør-Trøndelag.  
Kontaktinformasjon
Påmelding til:
BUP poliklinikk Rosten tlf 72822440
BUP poliklinikk Klostergata tlf 72822187
BUP poliklinikk Orkdal tlf 72829450
BUP poliklinikk Nidarø tlf 72822040

Husk å oppgi BUP-enhet, navn på deltakere, og ditt tlf.nr.
 

Foreldre kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste gjennom NAV og eventuelle reise- og oppholdsutgifter gjennom Helsenorge.no. Nærmere informasjon blir gitt på kurset.

Oppfølgingskveld for foreldre i regi av Vårres og ADHD Norge:

  • 16, 17 og 18 juni fra kl. 18 - 21

Fant du det du lette etter?