ADHD, lærings- og mestringskurs

Kurs, 07.09.2017, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen ADHD.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Se program.

Neste kurs blir den 30.11.17

Når og hvor

Dato
07.09.2017 
Klokkeslett
08:00-15:30 
Sted
Kunnskapssenteret
St. Olavs Hospital, Kunnskapssenteret, Auditorium KA12.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk, Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital
i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken, Vårres Regionalt Brukerstyrt senter, ADHD Norge - avdeling Sør-Trøndelag  
Kontakt
Påmelding til:
BUP poliklinikk Saupstad tlf. 72822440
BUP poliklinikk Klostergata tlf. 72822192
BUP poliklinikk Orkdal tlf. 72829450

Husk å oppgi BUP-enhet, navn på deltakere, og ditt tlf.nr.
 

Det er flere parkeringshus i området.

Det vil bli servert kaffe/te. Ta med matpakke. Ellers kan lunsj kjøpes på sykehusets ulike kantiner (se kart).

Foreldre kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste gjennom NAV og eventuelle reise- og oppholdsutgifter gjennom Helsenorge.no. Nærmere informasjon på kurset.

Oppfølgingsgruppe for foresatte

12. og 13. september kl. 18 - 21. Påmelding på kursdagen.