ADHD, lærings- og mestringskurs

Digitalt kurs for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta.

Se programmet HER. 

Kursdatoer i 2023


Dato: 08.02.23, 19.04.23, 07.06.23, 18.09.23 og 06.12.23. 

Påmeldingsfrist: ingen

Oppfølgingskvelder: info om dato og påmelding gis på kursdagen

Praktisk informasjon

Kursavgift: ingen

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Innhold

På kurset formidles fagkunnskap og brukererfaring.

Programmet består av innlegg ved fagfolk og brukerrepresentanter. Lege har innlegg om diagnosen, symptomer, forståelse og behandling. En pedagog informerer om samarbeid mellom hjem - barnehage og skole mm. I tillegg vil det være innlegg ved pasienter og/eller foreldre til barn som har vært i BUP tidligere. Representanter fra ADHD Norge og Vårres Regionalt brukerstyrt senter informerer om sin aktivitet/sine tilbud.

Mål

Utvidet kunnskap, ferdigheter, innsikt/forståelse om diagnosen som kan gi bedre mestring for barnet og familien i hverdagen. Der fagfolk inviteres til å delta er målet at kurset skal være til hjelp i arbeidet med tilrettelegging i skole, barnehage el, og bidra til et bedret samarbeid med hjemmet.

Kursoversikt ved St. Olavs hospital

Nyttige nettadresser

Fant du det du lette etter?