illustrasjonsbilde

Arbeidsrettet behandling­ - Raskere tilbake

​Raskere tilbake-ordningen legges om fra 1.januar 2018 og prosjektet går over i drift ved helseforetakene og sykehusene i regionen.

Tilbudene er i hovedsak arbeidsrettede tverrfaglige avklarings- og vurderingspoliklinikker for muskel-skjelettlidelser, samt arbeidsfokusert individuell poliklinisk behandling for mild til moderat angst og depresjon.

Dette betyr at henviser bør vurdere pasientens behov for en arbeidsrettet behandling, sykmeldingsstatus og funksjonsfall ved en henvisning.

Raskere tilbake som begrep faller etterhvert bort, og vil få et annet navn.
Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for andre pasienter.

Nærmere informasjon om tilbud og rutiner finner du på disse sidene.
Denne informasjonsside vil oppdateres jevnlig utover i 2018

Tilbud

Ved St.olavs hospital kan du henvises til følgende avdelinger dersom du fyller kriteriene:

Tiller DPS

Tverrfaglig poliklinikk - rygg, nakke, skulder

 

Raskere tilbake-ordningen/Helse og arbeid har tilbud både i sykehusene i regionen og gjennom avtaler med private institusjoner.
Se oversikt på Helse Midt-Norge sine sider

Diagnoseoversikt for arbeidsrettet rehabilitering

 

 

Arbeidsrettet behandling skjer ved polikliniske konsultasjoner, dagtilbud eller døgntilbud. Målsetningen er at arbeidstakere som er sykmeldt, eller som står i fare for å bli sykmeldt, raskere skal kunne komme tilbake på jobb eller til studier. Ved søknad om arbeidsrettet behandling er det viktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med. 

 

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.