HelsaMi

Hva er arbeidsmedisinsk avdeling

Arbeidsmedisinsk avdeling har arbeidsmedisinsk og yrkeshygienisk spesialkompetanse når det gjelder sammenhenger mellom fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer og alle typer helseskader som følge av slik påvirkning. Vår hovedoppgave er å bidra til forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader og til å fremme helse i arbeidslivet.

Kontaktinformasjon
2. etg i østfløyen i 1902-bygget
Telefon
72 57 13 14
E-post
arbeidsmedisin@stolav.no
Postadresse
St. Olavs hospital
Arbeidsmedisinsk avdeling
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim


Fant du det du lette etter?